Styrdokument

RBU:s stadgar

Kongressprotokoll

Kongressprotokoll 2020

Arvodering

För uppgift om arvodering av ordförande, övriga förtroendevalda och kanslichef, se aktuell årsredovisning.

Grafisk manual

RBU:s grafiska manual

RBU:s ideologiska grund

I den ideologiska grunden beskrivs RBU:s hållning i frågor som är viktiga för barn och unga med rörelsehinder och deras familjer. Den fastslogs av kongressen 2008.

Policydokument