Testamentera till RBU

Har du funderat över att testamentera dina tillgångar till ett ändamål som betyder något för dig? Nu har du möjlighet att skriva in RBU – Riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga i ditt testamente.

Gåvor och testamenten har stor betydelse för RBU:s långsiktiga arbete. När du lämnar en testamentsgåva till RBU bidrar du till att skapa bättre villkor för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras familjer. Nu och i framtiden. För många känns det avlägset att skriva ett testamente. Det kan upplevas som komplicerat eller något man vill skjuta på framtiden, men att skriva sitt testamente behöver inte vara svårt.

Genom att upprätta ett testamente kommer din omtanke och ditt personliga engagemang att leva vidare och du får möjlighet att tala om hur dina egendomar skall fördelas efter din död. I ett testamente kan det till exempel stå att det som dina bröstarvingar ärver ska vara enskild egendom. Det kan även stå vilken organisation som ska få en del av ditt arv. Att förbereda genom att skriva ett testamente underlättar ofta för anhöriga.

En testamentsgåva kan exempelvis bestå av kontanter, aktier, fastigheter eller värdeföremål.

Bra att känna till!

  • Ett testamente är inte bindande så länge du lever. Du kan närsomhelst upphäva eller ändra det.
  • Ideella organisationer betalar inte gåvo- eller vinstskatt. Därför går hela behållningen av ett testamente till vårt viktiga arbete.
  • Om du inte har några arvingar och inte har skrivit testamente, så går dina tillgångar till Allmänna arvsfonden, läs mer här.

Hur skriver jag mitt testamente?

Ett testamente är ett viktigt dokument. Du kan antingen använda en mall, skriva på datorn eller för hand.

Viktigt att veta är att det inte finns några krav på att du behöver anlita en jurist för att skriva ditt testamente men det finns vissa formella krav för att ett testamente ska vara giltigt. En jurist kan gå igenom din situation och dina önskemål och hjälpa dig formulera testamentet så att det tillämpas på det sätt som du har tänkt dig.

Som medlem i RBU får du reducerade priser på juridiska dokument som testamente och samboavtal hos begravningsbyrån Lavendla Juridik, läs mer här.

Tar RBU emot alla typer av testamenten?

Ja. När RBU ärver t.ex. smycken, tavlor, bilar etc., värderas gåvan och säljs sedan på auktion för att komma organisationens verksamhet till nytta på bästa sätt. Egendom säljs genom välrenommerade fastighetsmäklare på den öppna marknaden. Om testamentet anger särskilda önskemål för försäljning av egendom, följer vi självklart dessa.

Öronmärkning av gåvor

Testamentsgåvor är ovärderliga för att kunna planera långsiktiga insatser som inte är kopplade till ett särskilt projekt. Du kan öronmärka din gåva om det finns något ändamål som du känner extra starkt för, men i så fall är det viktigt att du skriver tydligt att din gåva ska gå till det i första hand, och att RBU i andra hand får använda pengarna till det man bedömer gör bäst nytta för barnen.

Om du endast skriver att pengarna ska gå till en viss verksamhet kan det hända att den inte finns kvar den dagen ditt testamente faller ut. I det fallet kan vi inte ta emot din gåva, eftersom vi då inte kan efterfölja din sista vilja. Det är alltså bäst om du inte öronmärker din gåva.

Rådgör gärna med oss!

Om du har tankar på att skriva in RBU i ditt testamentie kan vi svara på dina frågor och ge information om vårt arbete.

Kontakta RBU:s kansli:
E-post: info@rbu.se
Telefon: 076-677 73 00