×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRemisser

RBU svarar på de remisser som berör våra medlemmar. Nedan listas de senaste yttranden vi gjort. Är du intresserad av tidigare remisser är du välkommen att höra av dig via info@rbu.se.

Yttrande över promemorian Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 201558)

Moderniserad studiehjälp SOU 2013:52

Yttrande om bilstöd (Ds 20159)