×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERFonder

Genom RBU:s fonder och stiftelser kan du som är medlem mellan 0-25 år söka ekonomiskt bidrag. Du kan även hitta förslag på hur du kan finansiera en lägervistelse. Sista ansökningsdag är 1 mars för samtliga fonder.

Skicka din ansökan via post till:
RBU
Solna Torg 19, 8 tr.
171 45  SOLNA

Obs! Inga ansökningar tas emot året före ansökningsåret.

Fonder

Har du frågor kontakta RBU via e-post marita.lyemark@rbu.se eller per telefon 08-677 73 00.