Annonsera

Nå en väl definierad och intresserad målgrupp! Med en annons i Rörelse når du nära 5 000 familjer som har barn med rörelsehinder. Familjer med samma behov, intressen och drömmar som andra. Men de har också något som förenar dem – de gör alla sitt yttersta för att barn och unga med rörelsehinder ska kunna leva ett fullvärdigt liv.

Om RBU

RBU företräder familjer som har barn och unga med olika rörelsehinder. Vi har funnits sedan 1955 och har i dag cirka 10 000 medlemmar i 26 distriktsföreningar över hela landet. Vi driver och påverkar i funktionshinderpolitiska frågor främst ur ett barn- och familjeperspektiv. Vår vision är ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder.

Annonsera

Du når en väl definierad och intresserad målgrupp. Rörelse är RBU:s medlemstidning, men den används också i vårt påverkansarbete och övriga verksamhet. Tidningen når därför också beslutsfattare och yrkesverksamma inom vårt område.

Rörelse Annonsprislista

Rörelse utgivningsdagar 2023

  1. 21 februari
  2. 4 april
  3. 13 juni
  4. 5 september
  5. 24 oktober
  6. 5 december

Privatannonsering – Köp-byt-sälj

Medlemmar (privatpersoner) kan annonsera för 300 kr, inkl. bild. Maila text, medlemsnummer, namn och adress till rorelse@bs-media.se

Kontakt

Bengtsson & Sundström Media
Annonsbyrå