×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERAnnonsera

Nå en väl definierad och intresserad målgrupp.

Med en annons i Rörelse når du nära 5 000 familjer som har barn med rörelsehinder. Familjer med samma behov, intressen och drömmar som andra. Men de har också något som förenar dem – de gör alla sitt yttersta för att barn och unga med rörelsehinder ska kunna leva ett fullvärdigt liv. Du når en väl definierad och intresserad målgrupp. Rörelse är RBU:s medlemstidning, men den används också i vårt påverkansarbete och övriga verksamhet. Tidningen når därför också beslutsfattare och yrkesverksamma inom vårt område.

RBU företräder familjer som har barn och unga med olika rörelsehinder. Vi har funnits sedan 1955 och har i dag cirka 10 000 medlemmar i 26 distriktsföreningar över hela landet. Vi driver och påverkar i funktionshinderpolitiska frågor främst ur ett barn- och familjeperspektiv. Vår vision är ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder.

Mer information om annonsering
Kontakta oss för att få veta mer om annonsering i Rörelse. Du kan ladda hem filen med annonspriser och mått nedan. Mer information om temanummer i Rörelse samt innehåll i kommande nummer får du från:

Bengtsson & Sundström Media
08-10 39 20
rorelse@bs-media.se

Utgivningsplan Rörelse 2020

Nr
1. 11 februari
2. 1 april
3. 15 juni
4. 8 september
5. 20 oktober
6. 8 december

Privatannonsering – Köp-byt-sälj
Medlemmar (Privatpersoner) kan annonsera för 300 kr, inkl. bild.
Mejla text, ditt medlemsnummer, namn och adress till rorelse@bs-media.se

Rörelse Annonsprislista 2020