Juridisk rådgivning

Som betalande medlem kan du ställa frågor inom socialförsäkringsrätt
och skola till RBU. Maila din fråga till fragajuristen@rbu.se.

Frågor och svar

Här har vi samlat ett axplock av frågor och svar som har kommit till RBU:s juristjour.

Vad säger lagen om skolfrågor?

Skollagen innehåller 29 kapitel. Kapitlen behandlar olika områden som till exempel trygghet och studiero, åtgärder mot kränkande behandling och kvalitet och inflytande. På vår webbplats En lektion om skolan har vi samlat information om vad skollagen säger.