Kampanjen Rimliga Villkor

Idag är det näst intill omöjligt att rekrytera personliga assistenter. Och regeringens åtstramningspolitik med ynka 1,5 % höjning av assistansersättningen 2023 gör det inte enklare! Konkurrensen om assistenterna som trots tuffa villkor väljer att stanna i yrket är stenhård och konsekvenserna är förödande – för alla. Men särskilt för barnen som har beviljats assistans, om man inte hittar en assistent som Zoe. Familjer, föräldrar och syskon, som istället tvingas anpassa vardagen om och om igen. Rekrytera, lära känna och börja om. Bristen på kontinuitet gör att många barnfamiljer tvingas ta stora delar av assistansen själva. Det är tufft. Därför vänder vi oss nu – assistansberättigade, personliga assistenter och assistansanordnare – till våra beslutsfattare. Den statliga assistansersättning måste räcka till allt som krävs för att få till personlig assistans av god kvalitet.

RÄTTVIS ERSÄTTNING FÖR ETT LIVSVIKTIGT ARBETE!

Vi behöver ett ersättningssystem som går att lita på. Som följer assistenternas löneutveckling. Som gör det möjligt att ge assistans av god kvalitet. Och som ger de assistansberättigade lugn och ro i vardagen.

Läs mer på http://rimligavillkor.se/ och skriv under uppropet för att lyfta frågan på regeringens bord!

Fremia, RBU, Neuroförbundet, Svenska Downföreningen , Kommunal, JAG Personlig assistans, DHR, Autism Sverige, Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA), Riksförbundet FUB & Funktionsrätt Sverige