Kontakt

Här hittar du kontaktinformation för att nå RBU:s kansli och styrelse.

Kansliet

Besöksadress kansli
Solna Centrum
Solna Torg 19, 8 tr
Postadress
Riksförbundet Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Solna Torg 19
171 45 Solna
Telefonväxel
E-post

Medarbetare på kansliet

Malin Tjernell Prioset
Kanslichef/förbundsjurist
Marita Lyemark
Organisationssekreterare
Tomas Marklund
Förbundsekonom
Daniella Ås
Kommunikatör
Margaretha Holmqvist
Redaktör för rörelse

Styrelsen

Förbundsstyrelsen är ansvarig för att förbundets verksamhet organiseras effektivt och i enlighet med RBU:s ändamål. Den ansvarar för kansliverksamheten, förbundets bokföring samt medelsförvaltning.

FS-direkt är en snabb och enkel kommunikationsväg till förbundsstyrelsen. Här kan medlemmar och RBU-föreningar lämna förslag till styrelsen för beredning och beslut.

Förbundstyrelsen

Johan Klinthammar
Förbundsordförande
Anne-Lie Jordansson
Anne-Lie Jordansson
Ledamot
porträtt mikael wångmar
Mikael Wångmar
Ledamot
Jörgen Carlsson
Ledamot
Catrin Marklund
Ledamot
Jan Myhrman
Ledamot
Porträttbild George Rocksten
George Rocksten
Ledamot
Maria Norrman
Suppleant
Giesela Anderholm Hansson
Suppleant
Andreas Rung
Suppleant
Therese Lagerman
Suppleant