1 Kort/Swish 2 Välj belopp 3 Betalning

Stöd oss

För RBU är det självklart att alla barn har rätt till en bra barndom.
Att alla har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Även barn med rörelsehinder.

Det finns flera sätt för dig att stödja vårt arbete. Vi är mycket tacksamma för det stöd vi får till vår verksamhet. Välj den form av stöd som passar dig bäst.

90 Konto | Svensk insamlingskontroll Frivilligorganisationernas insamlingsråd

Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
Effektrapport 2018 gör vi enligt FRII:s (FRivilligorganisationernas insamlingsråd) krav