Kampanj ”Försäkringskassan bryter mot lagen”

I dagarna har RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar) lanserat en kampanj som kritiserar Försäkringskassans hantering vid ansökningar om statlig personlig assistans. RBU uppmanar Försäkringskassan att följa de lagar som finns för att värna om barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras rätt till statlig personlig assistans.

Statlig personlig assistans ingår i LSSlagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att få rätt till personlig assistans krävs att den sökande kommer upp i 20 timmars grundläggande behov per vecka. Behoven är andning, måltider, personlig hygien, av- och påklädning och kommunikation samt annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade.

–  Regeringen har i tidigare regleringsbrev påverkat Försäkringskassan i sin hanteringsprocess till den punkt vi nu befinner oss i nu. Vi kräver att regeringen tar tag i myndigheten och ser till att det blir en myndighet som hjälper istället för stjälper. Jag kan inte se det på något annat sätt än att Försäkringskassan medvetet bryter mot lagen, både mot LSS och mot barnkonventionen, säger RBU:s förbundsordförande Johan Klinthammar.

För att upplysa allmänheten om vad som pågår har RBU i dagarna lanserat en kampanj med fyra filmer där barn och familjer delar med sig av erfarenheter om statlig personlig assistans.

Film 1

Alice är gravt funktionsnedsatt och döv. Teckenspråket är hennes livlina, men hon är svår att förstå. En vanlig teckentolk har inte en chans. Därför behöver Alice särskilt stöd i samspelet med sin omgivning, habilitering och sjukvård. Men det tycker inte Försäkringskassan. Numera är det nästan omöjligt att få stöd och hjälp att kommunicera, särskilt när det handlar om kommunikationen med ett barn. Vad kostar inte den besparingen vårt samhälle? Det har gått för långt nu! Idag är våra medlemmar – barn med omfattande funktionsnedsättningar och deras familjer – livrädda för den myndighet som är satta att stötta människor i svåra livssituationer. Att som förälder bli motarbetad och ifrågasatt på det här viset är förnedrande och tröstlöst.

Vi kräver rättssäkra bedömningar – och beslut som följer lagen.

OBSERVERA namn och bild är utbytta – av rädsla för Försäkringskassan.

 

 

Film 2

Lyckan var oändlig när Alma, trots en svår funktionsnedsättning, lyckades förflytta sin kropp på ett sätt hon aldrig klarat förr. Eller senare. Det var en engångsföreteelse som sjukgymnasten antecknade i journalen. Men när Försäkringskassan läste den beslutas att flickan klarar sig utan assistans – retroaktivt och framöver. Den tidigare assistansen skulle återbetalas och familjen ställdes helt utan stöd. Idag klarar Alma inte skolan längre. Och mamman är sjukskriven, utbränd. Vad tjänar vi på det? Det har gått för långt nu! Idag är våra medlemmar – barn med omfattande funktionsnedsättningar och deras familjer – livrädda för den myndighet som är satta att stötta människor i svåra livssituationer. Att som förälder bli motarbetad och ifrågasatt på det här viset är förnedrande och tröstlöst.

Vi kräver rättssäkra bedömningar – och beslut som följer lagen.

OBSERVERA namn och bild är utbytta – av rädsla för Försäkringskassan.

 

Film 3

”FÖRSÄKRINGSKASSAN KAN INTE MED STÖD AV MEDICINSKA UNDERLAG SE DET SOM SANNOLIKT ATT POJKEN ÄR I BEHOV AV SÅ FREKVENTA BLÖJBYTEN. FÖRSÄKRINGSKASSAN FINNER DET SKÄLIGT MED EN OMFATTNING PÅ SJU BLÖJBYTEN PER DAG.” (Ur Försäkringskassas beslut, mars 2022)

Men hur ska föräldrar som ansöker om personlig assistans till en svårt funktionsnedsatt son, någonsin kunna prestera ”medicinska underlag” som styrker antal blöjbyten? Vilken läkare ska följa med hem och räkna? Om det är sju, eller åtta gånger per dygn, som föräldrarna uppger i sin ansökan. Det har gått för långt nu! Idag är våra medlemmar – barn med omfattande funktionsnedsättningar och deras familjer – livrädda för den myndighet som är satta att stötta människor i svåra livssituationer. Att som förälder bli motarbetad och ifrågasatt på det här viset är förnedrande och tröstlöst.

Vi kräver rättssäkra bedömningar – och beslut som följer lagen.

OBSERVERA namn och bild är utbytta – av rädsla för Försäkringskassan.

 

Film 4

FÖLJ LAGEN FÖRSÄKRINGSKASSAN!  I Sverige har vi lagar för att värna om barns rättigheter. LSS är en sådan lag. Den ger barn med svåra funktionsnedsättningar möjlighet till personlig assistans. Det är bra. Men Försäkringskassan verkar inte förstå. Eller så struntar de helt enkelt i lagen. För nu drar de in redan beviljad assistans för svårt funktionsnedsatta barn. Och nästan ingen som ansöker för första gången blir beviljad stöd. Vi kräver rättssäkra bedömningar – och beslut som följer lagen.

 

Stöd gärna RBU!

Om du vill vara stötta oss i kampen om att alla barn och unga med funktionsnedsättning ska kunna maxa sitt liv och få det stöd de behöver kan du bli supporter-medlem. Ju fler vi är desto större tyngd har vi i kontakt med exempelvis beslutsfattare. Bli supporter-medlem här

Kontakt

Vid frågor om kampanjen kontakta RBU:s förbundsordförande Johan Klinthammar johan.klinthammar@rbu.se, 072 250 88 31.