×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERValberedning

Valberedningen har en mycket viktig funktion. Dess uppdrag är att ta fram förslag på personer som ska väljas till styrelsen och andra eventuella förtroendeuppdrag.

 

Stefan Gustavsson

sammankallande
Tel: 070 965 11 11
stefan.gustavsson@rbu.se

 

Inga Wulf

ledamot
Tel: 070 787 51 58
inga.wulf@rbu.se

 

Sonja Hantman

ledamot
Tel: 070 688 18 42
sonja.hantman@rbu.se

 

Maria Norrman

suppleant
Tel: 070 291 29 09
maria.norrman@rbu.se

 

Helena Ekvall Karlsson

suppleant
Tel: 070 809 94 94
helena.ekvall.karlsson@rbu.se