Valberedning

Valberedningen har en mycket viktig funktion, dess uppdrag är att ta fram förslag på personer som ska väljas till styrelsen och andra eventuella förtroendeuppdrag.

Kontakt

Maria Ludvigsson
Sammankallande
Marlene Vikström
Ledamot
Carina Pahl Skärlind
Ledamot
Stefan Gustavsson
Suppleant
Rickard Lundqvist
Suppleant