RBU:s utmärkelser

Guldrullen

Guldrullen är ett årligt pris som delas ut till en fysisk eller juridisk person som på ett förtjänstfullt sätt under senaste kongressperioden verkat för att förbättra villkoren för barn och unga med funktionsnedsättningar och deras familjer. Pristagaren ska vara medlem i RBU och kan vara en enskild person, en medlemsförening eller en verksamhet inom RBU.

Alla medlemmar i RBU kan nominera en eller flera kandidater till Guldrullen och nomineringen ska skickas till info@rbu.se. I förslaget till nominering ska det framgå vem som avses, hur arbetet bedrivits och en motivering till varför du vill att just denna person/förening/verksamhet ska utses till pristagare. Håll utkik efter information om nominering till nästa Guldrulle.

Läs mer om Guldrullens historia och tidigare pristagare


Stora RBU-priset

Stora RBU-priset delas ut vid ordinarie kongress. Priset ska gå till en fysisk eller juridisk person som inte är medlem, och som genom sin gärning framgångsrikt gagnat förbundets syften.

RBU-prisets historia

Första gången RBU-priset delades ut var år 2002 och gick till författaren och komikern Jonas Gardell. Han fick priset för sin betydelsefulla insats för ungdomar med rörelsehinder i samband med förbundets galakväll i Stockholm samt för sitt manus till filmen ”Livet är en schlager”.

År 2005 delades priset ut till tv-programmet Cp-Magasinet och mottogs av Jonas Franksson och Sari Nykvist. Motiveringen var att CP-magasinet öppnade ögonen på många och bröt fördomar om personer med funktionshinder.

År 2008 fick Bengt Westerberg priset för sitt brinnande engagemang för de frågor RBU driver.

År 2011 gick priset till Jonas Helgesson med motiveringen ”RBU vill tilldela dig 2011 års stora RBU-pris för din uppenbara talang att skapa positiv attitydförändring gentemot personer med funktionsnedsättning”.

År 2014 tilldelades Magnus Welander, VD för Thule Group stora RBU-priset med motiveringen ”Med personligt och positivt engagemang har du tagit initiativ till och utvecklat samarbetet mellan Thule och RBU. Du har med ditt nytänkande och din övertygelse skapat förutsättningar för såväl fantastiska festdagar som RBU:s viktiga dagliga arbete”.

År 2017 var det Eva Franchell, ledarskribent på Aftonbladet, som fick ta emot priset. Motiveringen löd ”För att du oförtrutet belyser det akuta läget för barn och vuxna med funktionsnedsättning och den kris som uppstår när nödvändiga LSS-insatser dras in. Med din analytiska skärpa och vassa penna sätter du ord på en verklighet som annars har mycket svårt att tränga igenom bruset.”

År 2020 fick Pär Johansson, grundare Glada Hudik-teatern, utmärkelsen med motivering: ”Pär har under mer än 20 år rönt stora framgångar med sitt teatergäng. Filmer, teater, musikaler och nu senast långfilmen Catwalk, där vi fick följa några av skådespelarna som åkte till New York och agerade mannekänger på catwalken. Glada Hudik-teatern bryter stigman och utmanar fördomar, teaterns ledstjärna är att alla människor är lika mycket värda och att alla har något att komma med, ett synsätt som borde inspirera hela samhället.”

År 2023 togs utmärkelsen emot av Totalskidskolan i Åre och deras representant Erika Berglund. Motiveringen löd: ”För arbetet med att tillgängliggöra utförsåkning för personer med funktionsnedsättning. Många av RBU:s föreningar har genom åren kommit i kontakt med Totalskidskolans verksamhet, som med engagerade och kunniga skidinstruktörer skapar upplevelser för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning”.