×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERNy informationsbroschyr ersätter RBU:s diagnosfoldrar

Publicerad: 28-aug-2019

Olika diagnoser, samma kamp är en ny broschyr som ersätter den tidigare serien med diagnosfoldrar. Med den nya broschyren vill vi stärka budskapet att alla är välkomna i RBU. Mångfalden ger oss styrka och vi når framgång genom att lyfta fram allt det som förenar, oavsett diagnos.

RBU har historiskt sett arbetat med fokus på tio olika diagnosgrupper, som vi presenterat i enskilda informationsfoldrar. Nu tar vi bort dessa foldrar för att istället samla kortfattad information om de tio diagnoserna i en gemensam broschyr och på webben. I broschyren framhäver vi att alla har en plats i RBU, oavsett vilken diagnos man har. Genom att ställa gemensamma krav kan vi göra stor skillnad. På så sätt kan vi synliggöra våra barns och ungdomars behov och rättigheter.

Klicka för att läsa som PDF.

Släng de gamla diagnosfoldrarna!

RBU:s serie med diagnosfoldrar utgår. Foldrarna innehåller direkt felaktig information och är därmed inaktuella.


Beställ broschyren Olika diagnoser, samma kamp

Du kan beställa vår nya broschyr mot endast fraktkostnad. Skicka ett mail med namn och adressuppgifter till info@rbu.se. Notera att habiliteringar beställer broschyrer helt utan kostnad.


Totalt har RBU fyra broschyrer som berättar om vår verksamhet. Läs dem här.