×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTEROm diagnoser

RBU:s utgångspunkt är att barn med funktionsnedsättning i första hand är just barn, med samma behov och önskningar som andra barn. Det är därför vi har valt att samla flera olika diagnoser inom samma organisation, bland annat CP, ryggmärgsbråck och muskelsjukdomar. Vi vet också att vi når längre i vårt arbete när vi lyfter fram de behov som förenar barn och ungdomar oberoende av vilket funktionsnedsättning de har.

Det finns fler underdiagnoser representerade inom RBU. I flera av våra föreningar finns det diagnosgrupper. Nedan finns listat de informationsfoldrar som togs fram för år 2008 om de olika diagnoserna.

 

adhd

ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Adhd kan främst beskrivas som en uppmärksamhetsstörning med inslag av koncentrationssvårigheter eller impulsivitet.

Klicka på bilden för att komma till vår informationsfolder om Adhd.

Mer information om ADHD finner du också på 1177 Vårdguiden.

 

cp

Cerebral pares, CP, orsakas av en skada i den omogna hjärnan. Skadan uppstår antingen under fostertiden, under förlossningen eller under de första två åren. Vanligast är att den uppstår under graviditetens sista tre månader, den så kallade tredje trimestern.

Klicka på bilden för att komma till vår informationsfolder om CP.

Mer information om CP finns också på 1177 Vårdguiden.

 

flerfunkhinder

När ett barn får en tidig hjärnskada kan det resultera i att flera olika områden i hjärnan skadas och barnet får ett antal funktionsnedsättningar. Detta brukar benämnas flerfunktionshinder. Det finns cirka 25 personer per 100 000 med flerfunktionshinder.

Klicka på bilden för att komma till vår informationsfolder om flerfunktionshinder.

 

hydro

Hydrocefalus uppstår när likvor (hjärn- och ryggmärgsvätskan) hopar sig i ventriklarna (hålrummen) i hjärnan. Ordet hydrocefalus kommer från grekiskan. Hydro betyder vatten, cefalus huvud.

Klicka på bilden för att komma till vår informationsfolder om Hydrocefalus.

Information om Hydrocefalus finns också på 1177 Vårdguiden

 

kortvaxt

Den som i vuxen ålder är mindre än 150 cm räknas idag i medicinsk bemärkelse som kortväxt. Gemensamt för alla typer av kortväxthet, som orsakas av medfödda rubbningar i skelettutvecklingen, är att möjligheter som regel saknas att påverka längdtillväxten. Samtliga former av skelettdysplasi är ärftliga.

Klicka på bilden för att komma till vår informationsfolder om kortväxthet.

Mer information finns också på Socialstyrelsen webbplats om ovanliga diagnoser.

 

muskel

Det finns många hundra olika typer av muskelsjukdomar, eller neuromuskulära sjukdomar. Gemensamt för dem är att de drabbar motornervers cellkroppar belägna i ryggmärgen, dess långa nervtrådar, eller muskler. Flertalet av dessa sjukdomar är ärftliga och ovanliga, men sammantaget förekommer de hos 1 av 1500 barn.

Klicka på bilden för att komma till vår informationsfolder om muskelsjukdomar.

Mer information om muskelsjukdom finns också på 1177 Vårdguiden.

 

oi

Osteogenesis imperfecta, OI, är en sjukdom vars främsta kännetecken är benskörhet. Sjukdomen beror på en genetisk förändring i det vanligaste proteinet i benvävnad, kollagen.

Klicka på bilden för att komma till vår informationsfolder om OI/benskörhet.

Mer information om OI finns också på 1177 Vårdguiden.

 

plexus

Plexus brachialisskada är en slitskada som kan drabba nerverna till armen och handen hos barnet i samband med svår förlossning.

Klicka på bilden för att komma till vår informationsfolder om Plexusskada.

Information finns också på plexusskada.se. De som skriver där är knutna till Södersjukhuset i Stockholm. De har ett brett kontaktnät med andra kliniker i Stockholm, i Sverige och i andra länder.

 

praderwillis

Prader-Willis Syndrom, PWS, orsakas av en förändring av ett eller flera arvsanlag på kromosom 15. Det resulterar i skador i vissa delar av mellanhjärnan, framförallt i hypotalamus. Varje år föds åtta till tio barn med Prader-Willis syndrom och man räknar med att cirka 500 personer i Sverige har syndromet. Det är inte ärftligt.

Klicka på bilden för att komma till vår informationsfolder om Prader Willis-syndrom.

Läs också mer uppdaterad information på Socialstyrelsen sida om ovanliga diagnoser.

 

ryggmarg

Ryggmärgsbråck är en medfödd missbildning av ryggmärgen. Skadan uppstår under gravidi­tetens första 21-28 dagar. Det är då nervsystemet, som består av ryggmärg, hjärna och nerver, ska bildas av celler som sluter sig till ett rör, neuralröret.

Klicka på bilden för att komma till vår informationsfolder om ryggmärgsbråck.

Mer information om ryggmärgsbråck finns också på 1177 Vårdguiden