Informationsfoldrar om RBU

RBU har tagit fram fyra foldrar som berättar om vår verksamhet. Beställ foldrarna gratis mot porto via info@rbu.se eller telefon 08-677 73 00. Habiliteringar beställer foldrarna helt utan kostnad.

  • Alla har en plats i RBU – Olika diagnoser, samma kamp
  • Medlem i RBU – Få råd tips och vägledning
  • RBU:s mål – Alla har rätt att maxa livet
  • RBU:s verksamhet – Gemenskap, kunskap och påverkan

Klicka för att läsa foldrarna som PDF