×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERNkA och RBU – Konferens Livets möjligheter

Publicerad: 10-Jan-2018

Den 23-24 april arrangeras konferensen Livets möjligheter. Konferensen kommer att belysa olika problemställningar, öka kunskapen och förståelsen för personer med flerfunktionsnedsättning. Här ges möjlighet att inspireras och lära av varandra, främja utbyte av erfarenheter och se de möjligheter som finns för personer med flerfunktionsnedsättning och anhöriga att leva ett gott liv. Länk till mer information och anmälan.