×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERNkA och RBU – Konferens Livets möjligheter

Publicerad: 10-jan-2018

Dag:  Måndag den 23 – tisdag den 24 april
Plats: Clarion Hotel, Stockholm

 

För personer med flerfunktionsnedsättning – en konferens riktad till anhöriga, personal och beslutsfattare.

Den 23-24 april arrangeras konferensen Livets möjligheter. Konferensen kommer att belysa olika problemställningar, öka kunskapen och förståelsen för personer med flerfunktionsnedsättning. Här ges möjlighet att inspireras och lära av varandra, främja utbyte av erfarenheter och se de möjligheter som finns för personer med flerfunktionsnedsättning och anhöriga att leva ett gott liv. Läs mer om konferensen i det preliminära programmet.

RBU subventionerar deltagaravgiften med 500:-/dag (inkl. moms) för dig som är medlem i RBU.
Som medlem kan du också få bidrag till logi och resa. Dessa bidrag rekvireras Blankett från RBU, Solna Torg 19, 171 45  Solna.

Anmäl ditt deltagande senast den 2018-03-20. Early bird 2018-02-11. Du får bekräftelse på din anmälan via epost

Logibidrag om 500 kr per deltagare utbetalas till de RBU-medlemmar  som bor minst 50 km enkel väg från konferenslokalen.

Resebidrag med 500 kr per deltagare ges till de deltagare med längre resväg än 250 km enkelväg.

Pris NKA      Pris för RBU-medlem
Tidig anmälning, 2 dag                          1 937 kr          937 kr

Tidig anmälning, 1 dag                           1 243 kr          743 kr

Senare anmälning, 2 dag                       2 500 kr        1 500 kr

Senare anmälning, 1 dag                        1 675 kr         1 175 kr

 

Konferensen är ett samarbete mellan Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade barn & ungdomar, Synskadades riksförbund SRF, Bräcke diakoni, Ågrenska, Föreningen JAG, Anhörigas Riksförbund samt SNPF, arbetsgruppen för flerfunktionsnedsättning inom svensk neuropediatrisk förening.

.