Natalie Eneke vinnare av Guldrullen 2022

Vid helgens RBU-forum delades utmärkelsen Guldrullen ut till Natalie Eneke från RBU Skåne. Natalie uppmärksammades med följande motivering:

”Natalie har en stark drivkraft i frågor som rör barns och ungdomars rättigheter och möjligheter att vara en självklar del av samhället. Hennes offentliga engagemang för målgruppen började när hon lämnade in ett Malmöinitiativ med namnet ”Handikappanpassade gungor till varje temalekpark”, ett förslag som kommunen har beslutat ska genomföras. Natalie är en röststark opinionsbildare och hennes budskap är enkelt: Malmös lekplatser ska vara till för alla! Natalie Eneke är en stark ambassadör för barns rätt till en meningsfull fritid. Hennes ihärdiga engagemang för alla barns inkludering och integration är angeläget och inspirerande!”