Hjälp oss flytta berg! För barn med ryggmärgsbråck och hydrocefalus i Tanzania

Nu bestiger vi berg för att hjälpa och ge hopp. Ina Åkerberg från projektet RBU Barnhjälpen Tanzania ska ta sig med rullstol så högt det går och hon förmår, upp för Afrikas fjärde högsta berg. Precis som barnen vi hjälper är Ina själv född med ryggmärgsbråck och hydrocefalus. Målet med vandringen är att bygga ett House of Hope där barnen får skydd, vård efter operation, utbildning och stöd.

Att födas med ryggmärgsbråck och hydrocefalus i Tanzania innebär många hinder. För att överleva behövs sjukhushjälp, operationer och uppföljningar livet ut. Kunskapen är bristfällig i samhället, många barn göms undan inomhus. De kan inte röra sig, kommer inte till skolan, får ingen stimulans och blir tidigt socialt isolerade. Varje år föds över 5 000 barn med ryggmärgsbråck och/eller hydrocefalus men bara 800 kommer till vård. Vi vet att hjälp finns att få och fler måste få vård för att överleva. Med rätt kunskap och stöd kan barnen få ett aktivt och värdigt liv.

 

Insamling för varje höjdmeter

För varje höjdmeter kommer projektet samla in pengar till att bygga ett House of Hope  ett rehabcenter för barn – i Haydom. Dit kommer barn efter en livsnödvändig operation för att få medicinsk behandling och den utbildning och stöd de behöver för att klara sig i livet. Ett hus för hopp!

Ina som själv har ryggmärgsbråck och hydrocefalus ska ta sig med rullstol så högt det går uppför Mount Meru, ett steg i taget. Hjälp henne i mål genom att sponsra vandringen som privatperson, lokalförening eller företag. Din satsning bidrar till att förändra liv. House of Hope blir en plats för hopp, möjligheter och en bra framtid för barnen med ryggmärgsbråck och hydrocefalus. Varje krona går direkt till barnen i Tanzania.
Tillsammans kan vi flytta berg!

RBU Barnhjälpen Tanzania Ina Åkerberg stegrande i rullstol i utomhusmiljö

Två olika sätt att vara med och bidra

  1. Sponsra en fast summa via Swish eller PG
    Swish 123 031 60 67
    PG 90 00 71-2 OBS! Märk med ”Tanzania”
  2. Satsa en summa per höjdmeter och se hur högt Ina tar sig upp för Mount Meru
    Ett exempel: Du satsar 15 öre/höjdmeter. Om Ina tar sig upp till sitt mål på 2000 höjdmeter blir summan 300 kr. Om hon kämpar vidare och tar sig upp till 2200 höjdmeter blir summan 330 kr. Alltså: din satsning x Inas höjdmeter = summan du sponsrar.
    Vill du vara med i höjdmeter-racet? Maila namn, mobilnummer, mailadress och summan du satsar till tanzania@rbu.se. Efter den 21 januari får du reda på hur högt Ina tagit sig och vad ditt bidrag blir.

RBU Barnhjälpen Tanzania

E-post: tanzania@rbu.se
Telefon: 070-4567 040
Läs mer: rbu.se/tanzania
Facebook: facebook.com/rbutanzania