×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERFörändringar med anledning av covid-19

Publicerad: 20-mar-2020

Det finns nu tydliga tecken på att covid-19 sprids i samhället, i synnerhet i storstadsregionerna. Aktiviteter som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. RBU:s förbundsstyrelse har därför fattat beslut om åtgärder för att minska risken för smittspridning i samband med våra arrangemang. Se nedan hur åtgärderna påverkar RBU:s inplanerade aktiviteter.

Kongress 29–31 maj

Vi ställer inte in – vi ställer om!

Nu står RBU inför stora utmaningar och i denna stund inser nog alla att kongressen 2020 inte kommer att kunna ske genom fysiska möten.

En kongress är mycket viktig för demokratin i en förening, så även för RBU. Det är viktigt att alla kan komma till tals när det gäller att granska den gångna kongressperioden men än viktigare är att fatta beslut för framtiden. En ny förbundsstyrelse, valberedning och nya revisorer ska väljas, motioner från föreningar och förslag från förbundsstyrelsen ska behandlas med mera.

Det här är viktiga beslut för RBU och förbundsstyrelsen har därför beslutat att förhandlingarna i samband med årets kongress kommer att genomföras digitalt lördagen den 30 maj.

Distriktsföreningarnas årsmöten – förlängt sista datum till den 30 april

Enligt stadgar ska distriktsföreningarna genomföra sina årsmöten senast 31 mars. Som det ser ut nu är det för många föreningar svårt att sammanträda fysiskt eller arrangera ett digitalt möte innan dess. Förbundsstyrelsen har därför tagit beslut om att senarelägga sista datum för att hålla årsmöte med en månad, till den 30 april. Föreningarna uppmanas att arrangera mötet på distans.

Förbundskansliet

Kansliet följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om att låta anställda i stockholmsregionen arbeta hemifrån. Det innebär att vi ersätter fysiska möten med digitala möten och att kansliet tills vidare kommer att vara bemannat oregelbundna tider. Givetvis finns vi tillgängliga via telefon och e-post precis som vanligt under kontorstid. Kontakta kansliet.

Sommarläger (under perioden 22 juni-26 juli)

I dagsläget planerar RBU att genomföra sommarens fyra läger enligt plan, med reservation för att situationen kan komma att förändras snabbt. Vi är medvetna om att många av RBU:s medlemmar tillhör riskgrupper som är extra utsatta för svår infektion av det nya coronaviruset (covid-19) och följer noggrant händelseutvecklingen. Information om lägren uppdateras löpande.

RBU-dagen 29 augusti

Vi förbereder också för att genomföra RBU-dagen i slutet av augusti enligt plan. Även där är vi fullt medvetna om situationen i samhället och för RBU:s medlemmar. Vi följer händelseutvecklingen och återkommer med mer information.