×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERKansliet

RBU:s förbundskansli finns i Solna Centrum, Solna Torg 19, 8 tr.

Postadress
Riksförbundet Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Solna Torg 19
171 45 Solna

Telefonväxel 08-677 73 00
E-post info@rbu.se

Medarbetare på kansliet

 

Marita Lyemark

Marita Lyemark
organisationssekreterare
Mobil: 070-494 93 87
marita.lyemark@rbu.se

 

tomaswebb

Tomas Marklund
förbundsekonom
Mobil: 076-677 90 31
tomas.marklund@rbu.se

Porträttbild Margaretha Holmqvist

Margareta Holmqvist
redaktör för Rörelse
rorelse@rbu.se

 

Daniella Ås porträtt

Daniella Ås
kommunikatör
Mobil: 070-934 91 78
daniella.as@rbu.se