Kamera riktad mot presidiet från fotografens vy

Extra kongress – Barnets årtionde

Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2020-09-25 att utlysa en extra kongress 2020, för bland annat fyllnadsval och utveckling av RBU. Extra kongresser är ovanligt i RBU, men eftersom den ordinarie kongressen i våras skalades ner på grund av pandemisituationen finns det nu mycket kvar att göra. Vår treåriga handlingsplan ska formas färdigt, en stadgeändring kring medlemskategorier ska genomföras och en rättelse i stadgarna från den ordinarie kongressen ska tillföras. Dessutom ska kongressen göra ett fyllnadsval till förbundsstyrelsen.

När: 14 november kl. 10.00-17.00
Var: Digitalt möte via Zoom (möteslänken skickas ut i separat inbjudan till ombud)

Observera att det är samma ombud och ersättare som vid ordinarie kongressen vilket betyder att föreningen inte behöver utlysa nytt årsmöte för att utse nya ombud.

Har du frågor? Kontakta förbundskansliet.