×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERI Sverige är det tufft, men problemen är förstås större om du är född i Tanzania

Publicerad: 21-Nov-2018
Liiso Åkerberg tillsammans med Daniella, 6 år
Text: Liiso Åkerberg Foto: Leena Similä


Nu under hösten bar det av till Tanzania igen. Genom biståndsprojektet Barnhjälpen Tanzania stöttar RBU föräldraföreningen ASBAHT (The Association for Spina Bifida and Hydrocephalus Tanzania) och i oktober var det dags för oss att åka tillbaka. I arbetsgruppen är vi fem RBU:are, alla med stor erfarenhet av att leva med funktionsnedsättningar. Ina, Linnea och Ewa har själva ryggmärgsbråck och hydrocefalus, har levt hela livet med det och är experter. Gerda och jag är föräldrar till barn med ryggmärgsbråck och hydrocefalus, också vi med lång erfarenhet och expertis.

I Tanzania är många fattiga. Får man sedan ett barn med funktionsnedsättning blir det en nedåtgående spiral. Man måste ta hand om barnet, kan inte utföra sitt arbete och står utan inkomst. Att göra sin röst hörd när du är fattig är svårt och då är föreningsarbetet extra viktigt. Precis som RBU kan tala för oss som grupp i Sverige är ASBAHT en enad röst i Tanzania.

ASBAHT har 10 lokala föreningar ute i landet. Tanzania är till ytan dubbelt så stort som Sverige, med dåliga vägar som gör att resor tar lång tid. Att träffa andra medlemmar är viktigt och precis som i Sverige får man information, kunskap och möjlighet att lyfta och dryfta problem. Medlemsmötena har hög prioritet och ASBAHT stöttar dem som kommer till mötena.

När vi möter föräldrar och barn i Tanzania blir kontakten direkt, förståelsen finns redan. Vi har erfarenhet av operationer, sjukhuskontakter och kateterisering. Vi har erfarenhet av sårvård och månader av behandling. Vi har blivit orättvist behandlade, mötts av okunskap och kämpat för ett bra bemötande av samhället. Vi har känt oro och förtvivlan men också upplevt tacksamhet av att se livet ur det här perspektivet.

I Sverige är det tufft, men problemen är förstås större om du är född i Tanzania. Varje år får över 5 000 barn hydrocefalus. Många föds friska men utvecklar hydrocefalus som följd av malaria, tumörer, inflammationer av ohygienisk miljö eller obehandlade blödningar vid näringsbrist och för tidig födsel. Inte alla överlever, men vård och operation ger en chans. Tyvärr är operation ensamt inte en lösning utan eftervård behövs resten av livet.

Gruppbild 14 ungdomar från Sverige och Tanzania

Ungdomsträff i Dar-es-Salaam

 

Nu har vi precis kommit tillbaka från vår resa i Tanzania. Ina och Linnea träffade ungdomar från hela landet. Diskussionerna i en ungdomsgrupp blir personliga och ibland väldigt utelämnande. En förutsättning är trygghet i gruppen och förståelse som kommer av att alla själva har ryggmärgsbråck och hydrocefalus.

Vi hann med mycket under denna resa. Vi reste till tre olika städer och vi firade den internationella ryggmärgsbråck- och hydrocefalusdagen högtidligt i huvudstaden Dodoma. Vi hade föräldramöte, styrelsemöten med ASBAHT och vi träffade alla lokalföreningars ordföranden. Det stora sjukhuset MOI har inrättat en egen operationssal enbart för barn som opereras för hydrocafalus och ryggmärgsbråck. Det är stort och vi hade äran att få vara med i operationssalen andra dagen. Vi besökte Svenska Ambassaden och nätverkade med andra organisationer som jobbar i samma riktning, sätter upp gemensamma mål och driver påverkansarbete.

Mycket är fortfarande problematiskt men utvecklingen är positiv. När vi för några år sedan besökte staden Morogoro var det äldsta barnet 12 år, äldre fanns inte. Idag finns det flera ungdomsgrupper. Ungdomsgrupper är inte en självklarhet när relevant vård är en förutsättning för överlevnad. Att vi nu kan ge stöd för att komma in i vuxenlivet innebär att vi kommit framåt.

Biståndet kommer från MyRight, SIDA och Forum Syd. RBU står för egenavgiften och vi i projektgruppen arbetar oavlönat. Vi har ordnat konserter och julinsamlingar, sålt fika, smycken och tyger. Många bäckar små gör det hela möjligt.

Som jag ser det: att bo i Sverige med funktionsnedsättning är lite som att ha vunnit på lotteri. Även om vi har mycket att jobba för här så känns det som återbetalning att få vara del i påverkansarbetet i Tanzania. Och det här är RBU:s projekt, alla kan känna sig delaktiga!

Vill du veta mer?

Liiso Åkerberg, projektledare
tanzania@rbu.se
+4670 4567 040
RBU Barnhjälpen Tanzania på Facebook
Mer om projektet

Stöd RBU Barnhjälpen Tanzania

Swish 123 031 60 67
PG 90 00 71-2
Märk gåvan Tanzania