Lär dig påverka!

Verktyg för att påverka

Inom allt för många områden brister samhället när det gäller personer med funktionsnedsättningar. Riksdagsvalet närmar sig och RBU har samlat stöd av olika slag för att vässa påverkansarbetet.

Tänkvärt när du ska skriva en debattartikel eller insändare

Vilka tidningar/publikationer finns i mitt område? Hur långa ska texterna vara? Om tidningarna i ditt område har olika ägare och konkurrerar med varandra, så välj den största tidningen – eller skriv om artikeln och publicera senare i den andra tidningen. Om flera tidningar har samma ägare finns möjlighet att få artikeln publicerad i alla tidningarna.

 • Bestäm vad det är du vill berätta – vad handlar det om – hitta vinkeln på det du vill få fram.
 • Hitta en slagkraftig rubrik – om du gör det blir det enklare att definiera vad det ska handla om.
 • Förenkla – Du sitter på en massa fackkunskap och begrepp som allmänheten inte begriper. Använd inte fackuttryck – och om du måste göra det – förklara vad det betyder.
 • Hitta detaljen som berör och som skildrar helheten. (Jämför ”5 av 10 butiker är inte tillgänglighetsanpassade” med – ”Här kan Johan inte handla”.)
 • Skriv en ingress som fångar läsaren. (En ingress är ett kort stycke text som beskriver det viktigaste i texten som följer) Det viktigaste först – inte berätta en historia i kronologisk ordning.
 • Fortsätt sedan med en text som läsaren inte kan släppa. Framför din tes, berätta om konsekvenser och orsaker. Framför både dina argument och eventuella motargument. Sammanfatta det viktigaste i slutet.
 • Testa texten på någon som inte är insatt i ämnet.
 • Skicka gärna med en bild till debattartikeln eller insändaren som hjälper till att förmedla budskapet – se till att du har rättigheter till bilden.
 • Ge inte upp om det inte blir publicerat – skriv om och försök igen.
 • En gång räcker inte – ett budskap/en fråga man vill driva måste formuleras om och publiceras gång på gång i olika kanaler. Hitta olika sätt att driva frågan. Återpublicera i alla egna kanaler.
 • Inspireras av tidigare debattartiklar som RBU skrivit – låna citat – formulera om.

Mobilisera människor med digitala verktyg

Christian Tengblad, kampanjexpert på Skiftet, berättar hur man kan driva effektiva påverkanskampanjer med en namninsamling som grund.