×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRBU:s medlemsfond

Ansökan till RBU:s medlemsfond 2019 är nu stängd. De som beviljats bidrag får besked via post senast den 30 juni. Välkommen att söka igen från och med januari 2020.

Ansökan görs på särskild blankett som ligger längst ned på sidan (under den period ansökan är öppen). Totalt delar vi ut ca 150 000 kr per år, vilket innebär ca 1 000-5 000 kr till den som beviljas bidrag. Alla som söker får inte bidrag.

Vem kan ansöka om bidrag?
Barn och ungdomar i åldrarna 0-25 år med funktionsnedsättning och som är medlemmar i RBU.

Till vad får man använda bidraget?
Bidragen får användas till rekreation och hjälpmedel som inte bekostas av landsting eller kommun.
Man kan inte få bidrag för stöd som ska finansieras av stat, landsting eller kommun, inte heller för bilar och datorer.
Bidrag beviljas inte till grupper, organisationer eller institutioner.

Måste man vara medlem i RBU för att ansöka om bidrag?
Ja, man måste vara medlem i RBU för att få bidrag. Man kan inte få bidrag två år i rad.

Hur länge har RBU:s Medlemsfond funnits?
Fonden inrättades år 2006.

Adress dit ansökan ska skickas:
RBU
RBU:s medlemsfond
Solna Torg 19, 8 tr
171 45  SOLNA

Fler frågor om RBU:s Medlemsfond? Kontakta RBU via e-post info@rbu.se eller telefon 08-677 73 00.