×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRBU:s medlemsfond

Senast den 1 mars varje år ska ansökan till RBU:s medlemsfond lämnas in. Ansökan görs på särskild blankett som du hittar längre ner på den här sidan. Totalt delar vi ut ca 150 000 kr per år, vilket innebär ca 1 000 – 5 000 kr till den som beviljas bidrag. Alla som söker får inte bidrag.

Årets medel är nu tilldelade. Välkommen att söka nästa år!

Riktlinjer RBUs medlemsfond 2019

 

Vem kan ansöka om bidrag?
Barn och ungdomar i åldrarna 0-25 år med funktionsnedsättning och som är medlemmar i RBU.

Till vad får man använda bidraget?
Bidragen får användas till rekreation och hjälpmedel som inte bekostas av landsting eller kommun.
Man kan inte få bidrag för stöd som ska finansieras av stat, landsting eller kommun, inte heller för bilar och datorer.
Bidrag beviljas inte till grupper, organisationer eller institutioner.

Måste man vara medlem i RBU för att ansöka om bidrag?
Ja, man måste vara medlem i RBU för att få bidrag. Man kan inte få bidrag två år i rad.

Hur länge har RBU:s Medlemsfond funnits?
Fonden inrättades år 2006.

Adress dit ansökan ska skickas:
RBU
RBU:s medlemsfond
Solna Torg 19, 8 tr
171 45  SOLNA

Fler frågor om RBU:s Medlemsfond? Kontakta RBU via e-post info@rbu.se eller per telefon 08-677 73 00.