×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERStiftelsen Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond

Ansökan för 2019 är nu stängd. De som beviljas bidrag får besked via post senast den 30 juni. Välkommen att söka igen från och med januari 2020.

Stiftelsen beviljar bidrag för barn och ungdomar (0-25 år) med neurologiska funktionsnedsättningar. Till exempel polio, MS, Tourettes syndrom. Mer om neurologiska funktionsnedsättningarObservera! Ej neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och liknande.

De senaste åren har utdelningen varit totalt 20 000 kr per år. Det innebär ca 1 000-3 000 kronor till den som beviljas bidrag. Alla som söker beviljas inte bidrag. Mer information om Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond hittar du här.

Frågor och svar

Till vad får man använda bidraget?
Bidragen ska användas till att bereda barn och ungdomar med neurologiska funktionsnedsättningar för ökad livskvalitet och livsglädje i form av utflykter, rekreationsresa eller liknande.

Måste man vara medlem i RBU för att ansöka om bidrag?
Nej, man måste inte vara medlem i RBU för att få bidrag. Man får inte bidrag två år i rad.

Skicka ansökan till
Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond
c/o RBU
Solna Torg 19, 8 tr
171 45  SOLNA

 

Har du frågor om Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond, kontakta RBU via e-post info@rbu.se eller telefon 08-677 73 00.