×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERStiftelsen Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond

Stiftelsen beviljar bidrag för barn och ungdomar (0-25 år) med neurologiska funktionsnedsättningar. Till exempel polio, MS, Tourettes syndrom. Mer om neurologiska funktionsnedsättningarObservera! Ej neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och liknande.

Senast den 1 mars ska ansökan vara inskickad, adress se nedan. Ansökan görs på särskild blankett. Vi tar inte emot ansökningar året innan ansökningsåret.

De senaste åren har utdelningen varit totalt 20 000 kr per år. Det innebär ca 1 000-3 000 kronor till den som beviljas bidrag. Alla som söker beviljas inte bidrag. Mer information om Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond hittar du här.

Ansökningsblankett Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond 2019

Frågor och svar

Till vad får man använda bidraget?
Bidragen ska användas till att bereda barn och ungdomar med neurologiska funktionsnedsättningar för ökad livskvalitet och livsglädje i form av utflykter, rekreationsresa eller liknande.

Måste man vara medlem i RBU för att ansöka om bidrag?
Nej, man måste inte vara medlem i RBU för att få bidrag. Man får inte bidrag två år i rad.

Adress dit ansökan ska skickas:
Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond
c/o RBU
Solna Torg 19, 8 tr
171 45  SOLNA

 

Har du frågor om Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond, kontakta RBU via e-post info@rbu.se eller telefon 08-677 73 00.