Var med och påverka – tyck till om RBU och ditt medlemskap!

För att utveckla och förbättra RBU:s verksamhet vill vi fånga upp medlemmarnas åsikter och tankar. Hur tycker du att vi ska arbeta? I vår stora medlemsundersökning 2021 får du svara på frågor om ditt medlemskap, RBU:s inriktning och RBU:s verksamhet.

Svara på RBU:s medlemsenkät.

Medlemsundersökningen är öppen till den 10 mars. Att svara på enkäten tar ungefär 12 minuter.