Knapp med texten: Assistans är frihet - rädda LSS

Väljarna underkänner regeringens hantering av LSS och personlig assistans

I en opinionsundersökning från Novus, gjord på uppdrag av RBU, svarar 58 procent att regeringen hanterat frågan om personlig assistans dåligt. Och hela 92 procent anser att det är viktigt att barn med funktionsnedsättning får det stöd de behöver för att kunna växa upp i sin familj och inte på ett boende. Så många som var tionde väljare rankar dessutom LSS och personlig assistans som en av de viktigaste frågorna i valrörelsen.

Sedan regeringen tillträdde har barn och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar rasat ur assistanssystemet. Idag är det över 1 600 färre som har statlig assistansersättning jämfört med när regeringen tillträdde. Det är näst intill omöjligt att få assistans beviljad, särskilt om man är barn. Den här utvecklingen startade för omkring tio år sedan, i ganska långsam takt. Men den verkliga explosionen inträffade när den nuvarande regeringen gav Försäkringskassan i uppdrag att bryta utvecklingen av antalet timmar i assistansen. Myndigheten gav sig då ut på helt nya vägar, plockade upp gamla domar och tolkade om dessa för att kunna avslå och dra in assistans.

Katastrofen lät inte vänta på sig. I RBU nås vi dagligen av nödrop från familjer som befinner sig på gränsen till sammanbrott. Föräldrar som vakat på nätterna och vårdat på dagarna orkar inte längre. Ofta finns det syskon som far illa, förutom naturligtvis barnet med funktionsnedsättning. Föräldrarna har ansökt om assistans och fått avslag, eller har fått assistansen indragen. Nu överväger man att ansöka om plats på ett boende för barnet, att helt enkelt lämna bort sitt barn. Inte för att man vill eller för att det är det bästa för barnet, utan för att man inte orkar längre.

Den utvecklingen är ingenting som väljarna vill se. I Novus undersökning svarar 92 procent att det är viktigt eller mycket viktigt att barn får det stöd de behöver för att kunna växa upp i sin familj. Bland socialdemokratiska väljare är det hela 98 procent som svarar att det är viktigt eller mycket viktigt.

Novus har också bett de svarande att betygsätta hur regeringen hanterat frågan om personlig assistans. 58 procent svarar att det är ganska dåligt eller mycket dåligt hanterat.

Tio procent av väljarna anser att frågan om LSS/personlig assistans är viktigast

Ett annat uppseendeväckande resultat i undersökningen är att så många som var tionde väljare anser att LSS- och assistansfrågan är en av de viktigaste politiska frågorna. Även om sjukvård och skola är de frågor som väljarna tycker är allra viktigast så är det ändå 10 % av väljarkåren som tycker att frågan om LSS/personlig assistans är en av de viktigaste frågorna. Det visar att frågan kan vara avgörande för många väljare. Och med tanke på att det är jämnt i valet mellan blocken så visar undersökningen att frågan inte är oviktig.

RBU bedömer att regeringen – och även andra partier – helt har missat sprängkraften i LSS- och assistansfrågan. Varken socialdemokraterna eller moderaterna, som båda aspirerar på att leda den nya regeringen efter valet, har lämnat besked i frågan om LSS och personlig assistans. Båda hänvisar till den kommande LSS-utredningen, som ska vara klar i december. Men innan den är remissbehandlad och beredd i regeringskansliet och landar på riksdagens bord kommer många mänskliga katastrofer ha utspelat sig. Att de båda sannolikt regeringsbärande partierna inte har några visioner för hur människor med funktionsnedsättning ska kunna leva sina liv, inte ett enda vallöfte eller ett enda förslag som kan inge ens en smula hopp, det är inte bara usel hantering, det är inte heller vad väljarna vill se.

Publicering om RBU:s opinionsundersökning i Svenska Dagbladet