Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär – om transitionsprocessen mot vuxenlivet

År 2010 tog RBU tillsammans med Landstinget Uppsala län fram ett studiematerial om vuxenblivandet för unga med funktionsnedsättning – den så kallade transitionsprocessen. Projektet finansierades av Arvsfonden.

Det är aldrig för tidigt att börja tänka på framtiden. Allra senast vid 13-14 år behövs en systematisk och långsiktig satsning på att lära en ung person med funktionsnedsättning att föra sin egen talan, ha koll på hälsan, kunna be om hjälp och ta eget ansvar.

Studiematerialet om transitionsprocessen mot vuxenlivet kan antingen köpas styckevis eller som ett sammanhållet kurspaket. Beställ via info@rbu.se

 • Checklista som hjälper till att kartlägga hur långt den unge kommit i utvecklingen mot vuxenliv
  Pris: 10 SEK
 • Box med fem häften
  Varje häfte innehåller förslag på aktiviteter som den unga bör genomföra. Det är en vägledning och ett stöd för att gradvis kunna ta ett större ansvar för vuxenblivandet. Materialet är lämpligt att användas i kurs/cirkel. Från 12 år och uppåt.
  Pris: 100 SEK
 • Guide till föräldrar och andra betydelsefulla vuxna – en orientering och bakgrund till vad transitionsprocessen är
  Pris: 20 SEK
 • Tidslinjen – Att växa upp
  Affisch i A3-format (297 x 420 mm). Ger en översikt av åldersadekvata kunskaper och färdigheter för alla barn i åldrarna 0-21 år. Kan användas som stöd i diskussion om och med det barn som har en funktionsnedsättning.
  Finns också i A1-format (594 x 840 mm).
  Lilla Tidslinjen. Pris: 30 SEK
  Stora Tidslinjen. Pris 100 SEK (SLUT)
 • Hela paketet (Lilla Tidslinjen, Checklistan, Boxen, Guide till föräldrar och andra betydelsefulla vuxna).
  Pris: 120 SEK