Utfrågning om skolan med Erik Nilsson på Utbildningsdepartementet

Skolan är viktig för alla barn och unga, utan en god utbildning har man begränsade möjligheter. Tyvärr är det många av RBU:s medlemmar som upplever att det kan vara svårt att få skolan att fungera för barn med funktionsnedsättningar.

Hur ska man säkerställa att alla barn får den utbildning de har rätt till så att de kan nå sin fulla potential? Förbundsordförande Maria Persdotter frågar ut Erik Nilsson som är statssekreterare på Utbildningsdepartementet.

Vilka rättigheter har mitt barn?

Vill du veta mer om vad som gäller för ditt barn i skolan? RBU:s sajt enlektionomskolan.se finns för att möta de frågor och funderingar som föräldrar till barn med rörelsenedsättning eller andra funktionsvariationer ställer sig. Vilka olika skolformer finns? Vad kan vi kräva av skolan? Och vilket stöd kan mitt barn få om det inte fungerar?