×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERUtan rätt hjälpmedel stängs barn med funktionsnedsättning ute från lek och fritidssysselsättningar

Publicerad: 23-sep-2020
Förbundsordförande Maria Persdotter står med armarna i kors och tittar rakt in i kameran

Idag är det hjälpmedelsdagen, en nationell temadag för att uppmärksamma hjälpmedel i alla olika varianter. En viktig fråga för RBU. Förbundsordförande Maria Persdotter kommenterar.

Barnkonventionen är numera lag i Sverige och där kan man läsa att:
“Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.” Hur blir det möjligt om de inte får tillgång till rätt hjälpmedel? Men så är det i Sverige idag. Det är inte alls givet att barnen får de hjälpmedel de behöver.

I Barnkonventionen står det också: “Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Barn har rätt till lek, vila och fritid.” Utan rätt hjälpmedel stängs barn med funktionsnedsättning ute från lek och fritidssysselsättningar, vilket leder till att målet om bästa möjliga hälsa faller.

I RBU kämpar vi för alla barns rätt att vara barn, med lek, träning, kompisar och en bra skola. Funktionsnedsättning eller inte.