×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTEROrdförande Maria Persdotter tolkar LSS-utredningen

Publicerad: 11-jan-2019

Igår presenterades den utredning som på uppdrag av regeringen arbetat för att se över assistansersättningen och delar av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Många av RBU:s medlemmar fasar inför vad som kan komma att hända om utredningens förslag blir verklighet. Ordförande Maria Persdotter svarar på frågor om utredningen.

Foto: Leif R Jansson

 

Hur ska man tolka utredningens förslag för barn under 16?
Utredningen föreslår slopad rätt till assistans för barn under 16 år. Istället ska barn få insatsen Personligt stöd. Men utredningen går inte in i detalj på vad det är.

Vad vet vi om den här insatsen?
Det vi vet är att det ska bli en kommunal insats.

Ska vi se utredningens förslag som ett bra eller dåligt besked?
Dåligt. Om det inte finns beskrivet vad det är och vad innehållet ska vara – och så lägger man över ansvaret på kommunerna. Då kommer vi få 290 tolkningar av vad insatsen är. Det blir rättsosäkert.

Varför är en kommunal insats sämre än en via staten?
Den är beroende av den kommunala budgeten och kompetensen i kommunen. En del kommuner har pengar och en del har inte pengar. Det blir styrande för vad man får för insatser.

Istället för statlig assistans ska kommunerna fatta beslut om andra insatser. Kan detta vara ett positivt besked för vissa familjer?
Om man bor i en generös kommun skulle det kunna bli bättre än idag. Är det så att man bor i en generös kommun och får ett bra beslut kan man däremot inte flytta därifrån.

Vem ska utföra den nya insatsen ”personligt stöd”?
Personal som kommunen anställer.

Kommer familjen kunna ha inflytande över insatsen?
Det vet vi inte. Det är problemet med utredningen, den är inte alls konkret. Vi kan inte veta helt enkelt.

Jag har hört att det så kallade femte grundläggande behovet försvinner – vad innebär det?
Idag kan det vara så att om man har till exempel en intellektuell funktionsnedsättning eller autism, man inte kan tala och över huvud taget har svårt att kommunicera, så kan man räkna det som grundläggande behov att ha en person i sin närhet som förstår en. Det är inte vem som helst som förstår personen utan det förutsätter att det är någon som förstår väldigt väl och lärt sig tolka kommunikationen. Det är en grupp människor som idag har assistans, men som kommer förlora den om förslaget blir verklighet.

I utredningen står det att beredskap inom personlig assistans ska tas över av hemtjänsten. Vad tycker RBU om det?
Det är ytterligare ett sätt att slå sönder assistansen om man lägger över beredskap på hemtjänsten. Dessutom är det ett politiskt beslut som nyligen har fattats, att beredskap ska omfattas av assistansen.

Hur troligt är det att utredningens förslag blir verklighet?
Jag tänker att det inte får bli verklighet. Vi är många som är kritiska och som gjort vår röst hörd länge nu. Dessutom är förslagen inte bra. Ska det bli verklighet måste det finnas en politiker som kan tänka sig att gå fram med förslagen. Jag har svårt att tro att någon kommer vilja göra det, det är politiskt självmord. Oavsett vilken regering vi har.

Vad kan man göra nu?
Utredningens förslag kommer troligen ut på remiss och då kommer RBU skriva ett kritiskt remissvar. Vi kommer fortsätta ha möten med riksdagspolitiker, vårt intressepolitiska arbete fortsätter för att det här aldrig ska bli verklighet.

Parallellt måste vi fortsätta arbetet för att rättigheterna ska återupprättas här och nu. Det finns många barn som ska ha rätt till personlig assistans men inte har det idag. Utredningen ska stoppas. RBU:s arbete fortsätter så att alla barn som har behov av assistans ska få det.

Läs utredningen på regeringens webbplats