Nora Eklök iklädd ytterkläder med höstig bakgrund.

Nytt nummer av Rörelse: Tema delaktighet

Att ständigt tvingas slåss för sina rättigheter är vardag för Nora Eklöv. Det tog henne fyra år att få rätt till personlig assistans under arbetstid. Men ska det krävas seger i domstol för att få det som borde vara självklart? Forskaren Niklas Altermark är kritisk och menar att bevisbördan alltid ligger hos den som behöver samhällets stöd.

Läs vårt tema i nya numret av Rörelse.