Stärkt rätt till personlig assistans – nya regler för personlig assistans 1 januari 2023 

Snart börjar nya regler gälla för personlig assistans. Bland annat tillkommer två nya grundläggande behov och ett schabloniserat föräldraavdrag som ersätter dagens regler om normalt föräldraansvar. Meningen är alltså att fler ska få rätt till insatsen – även fler barn. Om du funderar på att ansöka om personlig assistans utifrån de nya reglerna så är det bra att ha koll på reglerna först.

På HejaOlika.se finns en guide som kan vara till hjälp: ”Ansöka om personlig assistans 2023”. https://hejaolika.se/artikel/soka-personlig-assistans/

Det kan också vara bra att hålla koll på vad Försäkringskassan går ut med på sin hemsida gällande de nya reglerna. Läs mer här:

https://www.forsakringskassan.se/privatperson/funktionsnedsattning/assistansersattning-for-vuxna/starkt-ratt-till-personlig-assistans