Maria Persdotter

Slutet för personlig assistans i LSS-utredningens förslag

Efter drygt två och ett halvt års arbete är LSS-utredningen klar och lämnas till regeringen. Ett dråpslag mot alla med personlig assistans, framför allt mot barnen. Det menar ordförande Maria Persdotter.

Tre delar i utredningen är RBU extra kritiska till:

Barn under 16 ska helt förlora rätten till assistans. Istället ska kommunerna fatta beslut om andra insatser.

– Vi kommer att få 290 olika tolkningar av vad barn med funktionsnedsättning och deras familjer ska kunna få för stöd. Redan idag går många föräldrar på knäna och överväger att placera sitt barn på ett barnboende. Med utredningens förslag kommer vi att få se en explosion av antalet barnboenden, säger Maria Persdotter.

Ett annat förslag i utredningen är att assistans bara ska beviljas för det som kallas grundläggande behov (äta, duscha, gå på toaletten till exempel) och ytterligare 15 timmar per vecka.

– Jag vet ingen som lever i eget boende med statlig assistans idag som skulle klara sig på det, säger Maria Persdotter. Även här kommer människor att tvingas in på boenden.

Den tredje delen är att det femte grundläggande behovet tas bort. Det skulle innebära att människor med intellektuella funktionsnedsättningar inte heller skulle kunna beviljas assistans, om man inte också har andra funktionsnedsättningar i tillägg.

På pappret kommer personlig assistans att finnas kvar, men i verkligheten finns det ingen som kommer att kunna utnyttja insatsen.

– Sammantaget är förslagen inom personlig assistans inget annat än en katastrof. Redan nu är det kris i assistansen och väldigt många människor lever med för lite assistans eller ingen assistans alls, trots att behoven är gigantiska. Blir utredningen verklighet kommer vi att få se stora institutioner växa upp i Sverige, sådana vi inte haft på många år. Människor som idag kan leva självständigt i egen bostad och sköta ett jobb kommer att tvingas in där. Är det så vi vill ha det? Det säger Maria Persdotter.