×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERHöstens viktigaste konferens om skolan den 15 november

Publicerad: 11-okt-2019

Alla elever har rätt till god utbildning, oavsett funktionsförmåga. Samtidigt vittnar föräldrar om att de får kämpa för att uppnå en fungerande skolgång för sitt barn. Problem som uppstår lägger man ofta på individen snarare än på skolmiljön. Så vad behöver du som förälder till ett barn med funktionsnedsättning veta om skolan? Vilket stöd kan barnet få om det inte fungerar? Genom att arrangera en heldagskonferens med fokus på skolfrågor vill RBU stärka dig som förälder och visa på att det finns stöd för ditt barn att få.


När:
Fredag den 15 november kl. 8:30-17:00.
Var: Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3, Kista, Stockholm. Öppna Google Maps.
Pris: Kostnadsfritt för medlemmar i RBU samt studenter. Icke medlem 500 SEK.

Tack vare bidrag från Radiohjälpen kan vi erbjuda RBU:s medlemmar gratis deltagaravgift. Vänligen notera att anmälan är bindande, om du har anmält dig men uteblir tar vi ut en avgift på 500 kronor.

Medlemserbjudande för både anmälda och nyanmälda deltagare till skolkonferensen 2019

 • Medlem med längre resväg (enkel väg) än 150 km, ges ett resebidrag på 500 kr.
 • Medlem med längre resväg (enkel väg) än 250 km, ges ett logibidrag på 500 kr.

Ladda ner rese- och logiblankett för medlemmar att skicka in till förbundskansliet


Anmälan

Anmälan stängd.

Program

 • 08.30 – 09.00 Kaffe och registrering
 • 09.00 – 09.05 Välkommen!
  Maria Persdotter, förbundsordförande RBU
 • 09.05 – 09.40 Inledningsanförande
  Fredrik Malmberg, Generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • 09.40 – 10.15 Vad säger regeringen?
  Erik Nilsson, statssekreterare Utbildningsdepartementet
 • 10.15 – 10.30 Kaffepaus med frukt
 • 10:30 – 11:15 Lösningsinriktad inkludering i grundskolan
  Michaela Frisk, specialpedagog och Maria Strahl, resurspedagog på Ektorps skola i Nacka
 • 11.15 – 12-00 Fysisk tillgänglighet i skolan
  Karolina Celinska, ombudsman på DHR
 • 12.00 – 13.15 Lunch
 • 13.15 – 13.25 RBU:s skolenkäter
  Maria Persdotter, förbundsordförande RBU
 • 13.25 – 13.55 Skolutveckling
  Mats Wennerholm, undervisningsråd på Skolverket
 • 13.55 – 14.00 Paus
 • 14.00 – 14.45 Vad kan SPSM erbjuda?
  Susanne Lindros, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • 14.45 – 15.05 Kaffebuffé
 • 15.05 – 15.45 Utmaningar och framgångsfaktorer i särskolan
  Helena Lagerholm, lärare gymnasiesärskola
  Evelina Lindqvist, musikterapeut och dramapedagog
 • 15.45 – 16.15 Vad säger lagen om elevens rätt i skolan?
  Nawfal Naji, förbundsjurist på RBU
 • 16.15 – 16.20 Paus
 • 16.20 – 16.35 RBU:s nya skolwebb
  Daniella Ås, kommunikatör RBU
 • 16.35 – 17.00 Lärare i behov av särskilt stöd
  Johan Bredberg, gymnasielärare

Fotografering och filmning

Delar av konferensen kommer att filmas. RBU kommer också att fotografera för medlemstidningen och digitala kanaler under dagen. Vill du inte förekomma på bild eller film? Vänligen låt oss veta det på plats vid konferensen.


Facebookeventet RBU:s skolkonferens