Skärpta EU-direktiv påverkar LSS och dygnspass

Under slutet av 2022 riktades skarp kritik från EU mot kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB), som ansågs strida mot delar av EU:s arbetstidsdirektiv. Med anledning av detta har SKR, Sobona, Kommunal, Vårdförbundet, Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen beslutat om skärpta regler i AB gällande dygnsvila. Dessa väntas träda i kraft oktober 2023.

Beslutet innebär att arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars, och i vissa undantagsfall minst 9 timmars, sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar. Alltså ska anställda inte kunna ta jourpass i anslutning till sitt arbetspass. Undantagsfall kan ske om det föreligger särskilda skäl i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. Inom LSS finns i nuläget inga generella undantag för beslutet, och stor kritik har därmed riktats från personliga assistenter.

Missnöjet baseras huvudsakligen på att de uppskattade dygnspassen riskerar att försvinna. I och med dygnspassen har personliga assistenter tidigare fått möjlighet till större återhämtning mellan arbetspassen, och för brukarna har det inneburit en lugnare tillvaro med färre personalbyten. Många misstänker att slopade dygnspass kan leda till ökad oro och stress bland både brukare och assistenter. På RBU ser vi även att beslutet kan ha snarlika negativa konsekvenser för de anhöriga.

– För många föräldrar med barn i behov av assistans innebär beslutet en stor påfrestning. Risken ökar för att man själv behöver vara på standby och hoppa in för att få ihop en fungerande omsorg. Att vara förälder till ett barn med assistans är redan väldigt krävande, och skärpta regler ökar den pressen ytterligare. Det här är ett resultat av när EU inte tar hänsyn till olika yrkeskategorier, utan enbart gör det enkelt för sig, säger Johan Klinthammar, Förbundsordförande på RBU.

Flera av de personliga assistenter som är missnöjda har nu startat en namninsamling. Där kräver man att Kommunal tar fram ett kollektivavtal som ger varje enskild arbetsgrupp rätten att bestämma vad som fungerar bäst för just dem. Insamlingen har i slutet av mars 2023 nått över 15 000 underskrifter. Just nu pågår centrala förhandlingar mellan Kommunal och SKR om Bilaga J som reglerar sovande jour. Det återstår att se vad förhandlingarna leder till i praktiken.