×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRemissvar om andning och sondmatning

Publicerad: 24-apr-2019
Porträttbild Nawfal Naji, förbundsjurist RBU

RBU har lämnat in synpunkter på regeringens promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning.

I Socialdepartementets promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning (S2019/00767/FST) föreslås att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. RBU har i ett par år fört kampen om att andningshjälp och mat via knapp på magen ska få räknas som grundläggande behov och välkomnar därför förslaget om att lagändringen träder i kraft den 1 juli 2019.

Vad gäller lagförslagets del om sondmatning menar RBU bland annat att det inte är tillräckligt att enbart förtydliga att sondmatning utgör grundläggande behov. RBU:s linje har alltid varit att det ska vara tydligt formulerat att sondmatning avser hela momentet, från att koppla på till att koppla ur sondslangen, vilket ska likställas med matning och därmed ge rätt till assistans.

Mer om RBU:s synpunkter går att läsa i yttrandet av förbundsjurist Nawfal Naji. Ladda ned hela remissvaret som PDF.