×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTER



RBU välkomnar regeringsförklaringen

Publicerad: 10-sep-2019

Krisen i personlig assistans letade sig idag ända in i regeringsförklaringen. När riksdagen öppnade för ett nytt arbetsår läste statsminister Stefan Löfven upp löftesrika ord om assistansens framtid.

Stefan Löfven läste upp följande:

”Funktionshinderspolitiken och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska utvecklas. Personlig assistans ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Rätt till assistans för andning och sond­matning ska säkerställas. Alla som har rätt till stöd ska få det.”

Och lite längre ner:

”Om 112 dagar blir barnkonventionen svensk lag. Alla barn ska kunna komma till tals och ha en möjlighet att hävda sina rättigheter.” (RBU:s kursivering)

– RBU noterar med tillfredsställelse att statsministern tagit till sig av vår kritik och ser fram emot en grundlig restaurering av LSS och personlig assistans, säger Maria Persdotter, ordförande i RBU.

– Men när fler än åtta av tio som ansöker om assistans för första gången får avslag, och nästan 2 000 färre är inne i reformen så är det viktigt att regeringen nu kavlar upp ärmarna och ser till att lösa problemen. Vi som lever med personlig assistans, antingen själva eller i familjen, eller vi som står utanför och inte släpps in, trots omfattande funktionsnedsättningar, vi varken kan eller vill vänta längre, säger Maria Persdotter.