RBU:s valfilm

Här är RBU:s valfilm där RBU:s förbundsordförande Johan Klinthammar berättar om hur aktiva de åtta riksdagspartierna har varit inom funktionshinderpolitiken de senaste fyra åren. Han går igenom parti för parti och berättar dels vad partierna faktiskt har gjort dels hur de har budgeterat för frågorna i kommande mandatperiod.

Har du frågor om filmen kan du kontakta Johan på johan.klinthammar@rbu.se eller 0722-50 88 31