×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRBU:s remissvar om andning och sondmatning

Publicerad: 10-Dec-2019

RBU välkomnar regeringens förslag om att samtliga hjälpmoment när det gäller andning och sondmatning ska vara assistansgrundande. Däremot har regeringen gått helt vilse när det gäller andra delar i förslaget.

Regeringen föreslår att begreppet ”mycket privat och integritetskänsligt” ska skrivas in i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Begreppet härrör ur en dom från 2009, där dåvarande Regeringsrätten slog fast att bara integritetsnära delar av grundläggande behov skulle ge rätt till personlig assistans. Domen har fått förödande konsekvenser och regeringen hade här ett utmärkt tillfälle att rätta till denna katastrofala glidning i hur LSS tillämpas. Dessvärre gör man tvärtom och föreslår alltså att formuleringen skrivs in i lagen.

– Tyvärr är regeringens förslag ett steg fram men två steg bakåt i utvecklingen av rätten till personlig assistans enligt LSS. Genom vårt remissvar vill vi vända denna utveckling så att det blir minst två steg fram för alla, säger Nawfal Naji, förbundsjurist.

Regeringen gör också ett mycket allvarligt misstag i att skriva in något som kallas ”normalt föräldraansvar” i LSS. Idag hanterar Försäkringskassan barn som ansöker om assistans på ett godtyckligt och rättsosäkert sätt. Det finns lika många bedömningar av vad normalt föräldraansvar är som det finns handläggare på myndigheten.

– Att torka sin tioåring i baken efter ett toalettbesök är knappast att betrakta som normalt föräldraansvar.  Men den bedömningen kan Försäkringskassan mycket väl komma fram till. Och nu får myndigheten vatten på sin kvarn i och med regeringens förslag till skrivning i LSS, säger förbundsordförande Maria Persdotter.

RBU:s remissvar om andning och sondmatning.