Mini-seminarium: Vilken framtid har funktionshinderfrågor där du bor?

RBU:s förbundsordförande Maria Persdotter medverkade som paneldeltagare vid Svenska kyrkans seminarium om funktionshinderfrågor under de digitala MR-dagarna i april.

Mini-seminarium: Vilken framtid har funktionshinderfrågor där du bor?

I detta seminarium får du lyssna till företrädare inom funktionsrättsrörelsen diskutera hur corona-pandemin satt ljuset på etiska dilemma kring människovärdesprincipen. För den som är särskilt sårbar på grund av en funktionsnedsättning uppstår frågor kring hur samhället säkerställer rätten till boende och vårdinsatser, även vid extraordinära händelser som en pandemi. Paneldeltagare: Malin Ekman Aldén, Jonas Franksson, Jenny Ehnberg, Ola Linder, Maria Persdotter, Mikael Klein och Christina Heilborn. Moderator: Elna Wahlgren Lundqvist.

 

I direkt anslutning till det förinspelade mini-seminariet genomfördes ett live-sänt panelsamtal i samarbete med Sensus studieförbund: