Plakat vid manifestation med texten Rädda LSS!

RBU:s hårda kamp har gett resultat!

Äntligen kan vi se effekt av RBU:s envetna arbete för att återupprätta LSS och rätten till personlig assistans. Antalet barn med funktionsnedsättning som beviljas assistansersättning från Försäkringskassan ökar och den statliga utredningen Stärkt rätt till personlig assistans föreslår stora förbättringar när det gäller barn som behöver personlig assistans.

RBU kämpade otroligt hårt för att andning och sondmatning skulle räknas som grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans. Och det fick vi igenom! I helgen kom siffror som visar att det nu är fler barn som får assistans tack vare att andning och sondmatning räknas som grundläggande behov.

Dessutom har också den statliga utredningen Stärkt rätt till personlig assistans lämnat sina förslag. Den föreslår ett avsmalnat föräldraansvar, det vill säga att allt är inte föräldrarnas ansvar när man har ett barn med mycket omfattande funktionsnedsättningar. Det ska alltså bli lättare att få assistans till sitt barn.

Det här är ett stort steg i rätt riktning. Vi i RBU kan räkna hem detta som framgångar för vårt väldigt hårda arbete. Mycket återstår, men vi har kommit en bra bit på väg åt rätt håll. Vår kamp har gett resultat och det kallar vi Lex RBU!

Förbundsordförande Maria Persdotter om RBU:s framgångar i det intressepolitiska arbetet: