×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRBU svarar på remiss om styrning av funktionshinderpolitiken

Publicerad: 19-Dec-2019

Den utredning som haft i uppdrag att se över styrningen och uppföljningen av regeringens funktionshinderpolitik har presenterats och varit ute på remiss. RBU har tidigare svarat på styrutredningens betänkande och konstaterar att intentionen är god, men åtgärdsförslagen inte tillräckligt konkreta. Prioriteringen är oacceptabelt svag när det gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning i styrningen av verksamheter. Ska rättigheter förverkligas krävs ett tydligt funktionshinderperspektiv på alla samhällsområden, för samtliga myndigheter och inte vissa utvalda.

RBU:s yttrande över “Styrkraft i Funktionshinderspolitiken” (SOU 2019_23)