×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRBU svarar på remiss om “nödstopp”

Publicerad: 20-Dec-2017
RBU:s kampanjknapp med texten Assistans är frihet - Rädda LSS

RBU har idag lämnat ett yttrande över promemorian “Vissa förslag om personlig assistans”, det vill säga det lagförslag som regeringen lämnade för tre veckor sedan och som bland annat handlar om att tillfälligt stoppa tvåårsomprövningarna av beslut om assistansersättning.

– Vi konstaterar tyvärr att regeringens utlovade nödstopp inte är ett totalt nödstopp. Därför framför vi skarp kritik i vårt yttrande, säger RBU:s förbundsordförande Maria Persdotter.

RBU anser att förslaget måste omarbetas så att en omprövning på grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den försäkrade endast ska omfatta just dessa ändrade förhållanden och inte en total omprövning av hjälpbehovet med beaktande av de senaste årens långtgående praxisförändringar avseende grundläggande och andra personliga behov.

Läs hela RBU:s yttrande här.