×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRBU svarar på remiss om bilstöd

Publicerad: 13-Dec-2019

Socialdepartementet föreslår att man ändrar vissa regler om bilstödets anpassningsbidrag. RBU har svarat på regeringens promemoria och lämnar framför allt synpunkter om konsekvenserna förslaget kommer att få för barn med funktionsnedsättning. Under 2019 har en förändring skett i vad som kan ge rätt till bilstöd och idag beviljar man inte anpassningar i form av specialanpassade bilbarnstolar, som är en förutsättning för att barn med funktionsnedsättningar ska kunna färdas i bil. RBU menar att det är helt fel att bilstöd inte beviljas för en specialanpassad bilbarnstol och framhäver att regeringens förslag saknar åtgärder för hur den felaktiga utvecklingen av bilstödet ska avstyras.

RBU:s remissvar om bilstöd.

Tidigare i år skrev RBU en debattartikel om Försäkringskassans tillämpning av den nya lagen om bilstöd tillsammans med M Sverige (fd Motormännen), Personskadeförbundet RTP och DHR.