×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRBU om statsbudgeten

Publicerad: 18-sep-2019

Regeringen pratar om personlig assistans med hög kvalitet. Regeringen säger att nu ska andning och sondmatning ingå i de behov som ger rätt till personlig assistans.

Men i statsbudgeten avsätts bara en spottstyver.

Regeringen räknar med att assistansersättningen blir 800 miljoner kronor billigare än budgeterat i år beroende på att antalet assistansberättigade fortsätter att minska. När andning och sondmatning så småningom ska ingå kommer assistansen bara att bli 85 miljoner kronor dyrare för staten det första året och sedan 100 miljoner per år, enligt regeringens beräkning.

Hur är det möjligt att man har kommit fram till så låga siffror?

I RBU nås vi dagligen av tragiska berättelser från familjer som inte får personlig assistans till barnet med funktionsnedsättning, trots mycket omfattande behov. Om regeringen menar allvar med att barn som behöver andningshjälp och sondmatning ska kunna få assistans så måste det också få kosta. Den nya budgeten är ett hån mot alla kämpande familjer.