RBU om coronasituationen: ”Föräldrar ställs inför ett omöjligt val”

Tisdag den 28 april skrev RBU på Svenska Dagbladets debattsida för att kräva besked. Vad är det som gäller för riskgrupper nu i coronatider? Onsdag den 29 april medverkade förbundsordförande Maria Persdotter i Expressen live-tv för att lyfta situationen för barn och unga med omfattande funktionsnedsättningar. Se klippet hos Expressen eller läst artikeln som publicerades i SvD nedan.

Föräldrar ställs inför ett omöjligt val

Skydda sitt barn och få en orosanmälan till socialen på sig – eller skicka iväg sitt barn med stora hälsorisker som följd? Det djävulska valet har just nu många föräldrar till barn med funktionsnedsättning, skriver Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU.

Listan över personer som tillhör en grupp som riskerar att smittas och kanske dö i covid-19 har blivit längre. Tidigt under pandemin gick svenska myndigheter ut och uppmanade alla som fyllt 70 år att stanna hemma. Social distansering, ett nytt begrepp som vi fick lära oss, skulle förhindra att äldre personer smittades, utvecklade allvarlig sjukdom och kanske avled. Alla vi som lever tillsammans med anhöriga som tillhör någon annan riskgrupp, eller som själva gör det, för oss fanns det inga rekommendationer alls.

Nu har Socialstyrelsen presenterat en lista med fler diagnoser eller tillstånd som skulle kunna utgöra riskgrupper. Till exempel räknas neuromuskulära sjukdomar såsom Parkinson, MS och ALS upp, liksom intellektuell funktionsnedsättning i kombination med rörelsenedsättning (också kallad flerfunktionsnedsättning). ”Neuromuskulära sjukdomar med påverkad muskelfunktion kan nedsätta andningsfunktionen med svårighet att hantera slem i luftvägarna”, konstaterar Socialstyrelsen och fortsätter: ”Detta ökar risken för ett allvarligt förlopp av covid-19 med omfattande symtom från luftvägarna”.

Ytterligare några exempel finns med på listan: Immunbristsjukdomar eller andra sjukdomar som allvarligt påverkar organens funktion och ryggmärgsskada med behov av andningshjälp.

Många av medlemmarna i RBU tillhör någon av riskgrupperna ovan. Men vi har också många medlemmar som inte omfattas av Socialstyrelsens nya lista men som ändå riskerar att dö om de skulle drabbas av covid-19. Listan är bristfällig och otydlig och för oss är det en gåta varför man inte går ut mycket hårdare och tydligare, precis som man gjorde med personer över 70 tidigt under pandemin.

Om det nu ändå är så att man som förälder kan konstatera att barnet tillhör någon av de nya riskgrupperna så kommer nästa problem. Så här skriver Socialstyrelsen: ”Person som bor tillsammans med någon som har förhöjd risk enligt listan bör i syfte att skydda den som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande av covid-19 ur ett smittskyddsperspektiv tillfälligt avstå arbete utanför hemmet om arbetssituationen är sådan att Folkhälsomyndighetens råd för smittskydd inte kan följas”.

Här råder total förvirring. Medlemmar i RBU hör av sig med förfärande berättelser. Skola hotar att orosanmäla föräldrar till socialen om de håller sitt barn hemma för att skydda det mot smitta. Föräldrar använder semesterdagar och komp för att kunna försörja sig medan de stannar hemma med barnet. När dessa dagar är slut får de ingen ersättning alls. Och hur ska föräldrarna tänka när det gäller syskon som inte har funktionsnedsättningar, de skulle ju också behöva hållas hemma från skolan?

Att tillhöra en riskgrupp, eller ha ett barn som gör det, innebär stress och oro. Föräldrarna i RBU tar ett stort ansvar genom att hålla sina barn hemma. De ska inte dessutom behöva bli anmälda till socialen eller få sin ekonomi söndertrasad.

  • Listan med riskgrupper måste utökas så att alla barn som riskerar att dö om de drabbas av covid-19 kommer med.
  • Red ut vad som gäller för barn med funktionsnedsättningar och deras syskon när det gäller skolgång.
  • Se till att familjer som tar sitt ansvar inte behöver duka under ekonomiskt.

 

Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar