×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRBU kommenterar Socialstyrelsens lägesrapport: Förlorad assistans leder rakt in på barnboende

Publicerad: 19-mar-2019

Barn som förlorar kommunal och statlig personlig assistans hamnar i allt större utsträckning på barnboende. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning.

2017 var det 40 barn som för första gången (så kallat nybeviljande) fick beslut om en plats på ett barnboende som dessförinnan hade förlorat sin assistans. Året innan var det 15 barn. Det handlar alltså om en ökning på över 200 procent.

Socialstyrelsen skriver: Det är bekymmersamt att andelen som tidigare haft assistans ökar bland de nya besluten om boende för barn. Ur ett barnperspektiv är det viktigt att vidta åtgärder för att möjliggöra för barn med funktionsnedsättning att bo hemma även vid stora behov av hjälp och tillsyn.

– Det här är en förödande utveckling men tyvärr är jag inte förvånad. Det säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, i en kommentar.

– Det stämmer väl med de berättelser jag hör från våra medlemmar. Barn som förlorar sin assistans, föräldrar som tvingas vaka på nätterna och ändå försöka klara av arbete och familj, de föräldrarna orkar inte längre. Då ser man till slut ingen annan möjlighet än att söka en plats på ett barnboende för sitt barn, trots att man inte vill det och det heller inte är det bästa för barnet.

Ladda ned Socialstyrelsens rapport som pdf