×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRBU kommenterar sminkdom

Publicerad: 05-Dec-2019
Porträttbild Nawfal Naji, förbundsjurist RBU

Det spelar ingen roll om ett behov är grundläggande eller inte, det ger ändå inte rätt till personlig assistans, konstaterar RBU. Det är konsekvensen av domen i Högsta förvaltningsdomstolen som gäller sminkning. Domstolen slår fast att sminkning inte ingår i det grundläggande behovet personlig hygien.

Varför är detta problematiskt? Av flera skäl. Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att ”[…] grundläggande behov ska vara högst basala behov […] Det är därför endast basala hygienåtgärder som främst syftar till att bli ren som omfattas av begreppet personlig hygien […] Att ett behov av hjälp utgör ett grundläggande behov är inte tillräckligt för att berättiga till insatsen personlig assistans. Det krävs därutöver att hjälpen är av tillräckligt kvalificerat slag, dvs. att den är av mycket privat eller integritetskänslig karaktär”.

Innebörden av detta är att domstolen utraderar begreppet grundläggande behov, som är så viktigt när ansökningar om personlig assistans ska utredas. Vid mer än 20 timmar grundläggande behov/vecka är det statens, det vill säga Försäkringskassans, ansvar att stå för kostnaden, under 20 timmar är det kommunens.

Men enligt den nya domen i Högsta förvaltningsdomstolen spelar det ingen roll om hjälpbehovet är ett grundläggande behov eller ej. Det enda som betyder någonting är om hjälpbehovet är mycket privat eller integritetskänsligt, och det är domstolen och Försäkringskassan som bestämmer vad som är det.

Ytterligare ett problem med domen är att retoriken till stora delar är hämtad från Försäkringskassans rättsliga ställningstagande. Genom domen ges myndigheten grönt ljus för sin hårda bedömning av grundläggande behov. Det ger Försäkringskassan vatten på sin kvarn att fortsätta använda och utveckla denna retorik som med all sannolikhet kommer att användas för en ännu snävare tillämpning av lagstiftningen.

– Tyvärr är detta ännu en dom där Högsta förvaltningsdomstolen uppvisar en oförmåga att överblicka de vida negativa konsekvenserna av sin bedömning. Här öppnar man upp för fler inskränkningar i rätten till personlig assistans genom argumentationen om ”högst basala behov”. Dessvärre kommer vi troligtvis se mer av denna argumentation också för andra hjälpbehov inom personlig hygien, såväl som för resterande grundläggande behov, säger Nawfal Naji förbundsjurist på RBU.